• CAN GÜVENŞİĞİNİZ İÇİN DENETLİYORUZ...
    Konusunda Uzman Tecrübeli Personeller
  • GÜVENLE TAŞIYORUZ
    EKC Asansör. Güvenle Taşıyoruz...

UYGUN

Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygundur.

HAFİF KUSURLU

Eksikler bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmelidir.

KUSURLU

Asansördeki eksik ve hataların acilen giderilmesi gerekmektedir.

GÜVENSİZ

Asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir.

Asansör Hakkında

Belediyemizde Güvenliğinizi Denetliyoruz
Binanın Asansörünü Denetledik
Belgelendirme Yaptık
%
Bize Güvenebilirsiniz

Politikamız - Our Policy

Ulusal ve uluslararası standartlar baz alınarak, hukuki mevzuat çerçevesinde müşterilere zamanında güvenilir hizmeti, bağımsız, tarafsız, eğitimli, kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren personel ile sunmak ve hizmetler kapsamındaki konularla ilgili güncel gelişmeleri yakından takip ederek ilgili tarafları bilgilendirmek ve kendimizi sürekli geliştirmek temel politikamızdır.
TS EN ISO/IEC 17020 ve 17065 Standartları ile Asansör Yönetmeliği ve tüm ilgili diğer harmonize standartlar ve rehberlerin şartları görev bilincimizdir. Gerek çalışanlar gerekse firmamız adına görev alan kurul ve komite üyeleri, bağımsız ve tarafsız çalışma bilincinde olup tüm ilgili tarafların memnuniyeti politikamızdır.

Misyonumuz - Our Mission

İlkelerine bağlı kalarak çalışacağımızı, tüm müşteri bilgi ve belgelerini gizli tutacağımızı, muayene prosedürleri, faaliyetleri, uygulanması ve sonuçları (raporlandırma) konularında ticari ve mali olarak hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimizi, muayene sonuçları konusunda sistemin bağımsız ve tarafsızlığına zarar verebilecek gelişmelere izin vermeyeceğimizi, muayene faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyetle iştigal etmeyeceğimizi, EKC Kalite adına yapacağımız testlerde, gerekli olan iş güvenliği ekipmanlarını kullanmadan hiçbir testi gerçekleştirmeyeceğimizi misyonumuz olarak benimsedik, benimseyeceğiz.

Vizyonumuz - Our Vision

EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim Sanayi Ticaret A.Ş olarak bizler, tarafsız, bağımsız, dürüst, kaliteli iş ve hizmet üretmeyi vizyon olarak benimsedik.

Referanslar


Muayene faaliyetlerimize ait belediyelerimizle yaptığımız protokollerimizi muayene sayfamızda görebilirsiniz..

Belgelendirme faaliyetlerimize ait referanslarımızı belgelendirme sayfamızda görebilirsiniz..